Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για τους σεισμούς

Πρακτικά της συνεδρίασης του Σ.Ο.Π.Π της Π.Ε του Ν.Τ που πραγματοποιήθηκε στις 9-9-2015 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας με θέμα «Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων προσεισμικά και  συντονισμός και αποτελεσματική διαχείριση μετασεισμικά».
Δείτε το συνημμένο αρχείο.