Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

kauarismos oikopedvn 2016

Από την 1η Μαΐου έως την 31 Οκτωβρίου ισχύει η αντιπυρική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας σε όλη τη χώρα λαμβάνονται αυξημένα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο των προλητπικών μέτρων, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας, έχουν την υποχρέωση του καθαρισμού τους από ξερά χόρτα και πιθανά άλλα εύφλεκτα υλικά, ώστε να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η υποχρέωση απορρέει από την υπ΄αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη, ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β’ και το Ν.3852/10, άρθρο 94, παρ. 26), σύμφωνα με τα οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους μέχρι την 20ή Μαΐου 2016. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, ο Δήμος θα προβεί σε καθαρισμό των οικοπέδων και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και των εξόδων καθαρισμού.

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου προσβλέπει στην άμεση ανταπόκριση και στη συνεργασία των πολιτών.
Για κάθε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (Τηλ.: 2109811328 - 2109889945).-