Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2017

kauarismos oikopedvn 2016

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά του, υποχρεούνται στην αποψίλωση τους από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή κάθε κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Επίσης, παρακαλούνται να προχωρήσουν στη λήψη κάθε άλλου -κατά περίπτωση- μέτρου που αποβλέπει στη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος θα προβεί σε καθαρισμό των οικοπέδων και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και των εξόδων καθαρισμού (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη, ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β’ και τον Ν. 3852/10, άρθρο 94, παρ. 26) και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου μας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στα τηλέφωνα: 210 9811328 και 210 9889945.-