Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - 2

kykloforiakes ryumiseis 2017

Έχοντας υπόψη σειρά αιτημάτων δημοτών, αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των σχετικών διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Μαρία Ανδρουτσου, με την υπ' αρ. 652/2016 απόφασή της, θέτει σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει:

 • Τη Μονοδρόμηση της οδού Ευρώτα από την οδό Αρχιεπ. Μακαρίου έως και προς την οδό Δελφών
  · Τη Μονοδρόμηση της οδού Μεθάνων από την οδό Δελφών έως και προς την οδό Αρχιεπ. Μακαρίου
  · Τη Μονοδρόμηση της οδού Αρχιεπ. Μακαρίου από την οδό Λιδωρικίου έως και προς την οδό Ευρώτα
  · Τη Μονοδρόμηση της οδού Αρχιεπ. Μακαρίου από την οδό Μεθάνων έως και προς την οδό Ευρώτα
  · Τη Μονοδρόμηση της οδού Οδυσσέως από την οδό Μεθάνων έως και προς την οδό Λιδωρικίου
  · Τη Μονοδρόμηση της οδού Γερολιμένος από την οδό Λιδωρικίου έως και προς την οδό Μεθάνων
  · Τη Μονοδρόμηση της οδού Ανάφης από την οδό Μεθάνων έως και προς την οδό Λιδωρικίου
  · Τη Μονοδρόμηση της οδού Ματρώζου από την οδό Λιδωρικίου έως και προς την οδό Μεθάνων
  · Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Ευρώτα έναντι των οδών Αρχιεπ. Μακαρίου, Οδυσσέως, Γερολιμένος, Ανάφης και Ματρώζου, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδών Αρχιεπ. Μακαρίου, Οδυσσέως, Γερολιμένος, Ανάφης και Ματρώζου.
  · Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Δελφών έναντι της οδού Ευρώτα, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Ευρώτα.
  · Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Μεθάνων έναντι των οδών Οδυσσέως, Γερολιμένος, Ανάφης, Ματρώζου και Αρχιεπ. Μακαρίου, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδών Οδυσσέως, Γερολιμένος, Ανάφης, Ματρώζου και Αρχιεπ. Μακαρίου.
  · Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Λιδoρικίου έναντι της οδού Ανάφης, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Ανάφης.
  · Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Λιδωρικίου έναντι της οδού Οδυσσέως, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Οδυσσέως.

Παρακαλούνται οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τακτικά τους παραπάνω δρόμους να είναι πολύ προσεκτικοί/-ές, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες μέρες εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, που είναι φυσιολογικό να ανατρέπουν κυκλοφοριακές συνήθειες ετών.-