Οδηγώ προσεκτικά! Παρκάρω σωστά!

diagrammish 2017 01

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της πόλης με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας, συμμετείχε και φέτος στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας" με σειρά από δράσεις που αφορούσαν την προβολή και προάσπιση της αλλαγής συμπεριφοράς όλων μας μέσα στην πόλη, σε σχέση με τη μετακίνηση, επιλέγοντας τρόπους περισσότερο βιώσιμους που δεν επιβαρύνουν το αστικό περιβάλλον: όπως το ποδήλατο, το βάδισμα, τα μέσα μεταφοράς, αλλά και το συνδυασμό αυτών σε κάθε διαδρομή.

Παράλληλα, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου προχώρησε έμπρακτα σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των οδηγών για την εφαρμογή του ΚΟΚ όσον αφορά στη στάθμευση των αυτοκινήτων μέσα στην πόλη.

Σχεδιάζοντας διαγραμμίσεις στα σημεία που βάσει του ΚΟΚ απαγορεύεται η στάθμευση, υπενθυμίζει στους πολίτες - οδηγούς τις υποχρεώσεις τους και κυρίως το σεβασμό που πρέπει να δείχνουν απέναντι στους πολίτες - πεζούς και ΑμεΑ, που πάντα έχουν προτεραιότητα.-

diagrammish 2017 02