Προσωρινή αντιδρόμηση οδού Αμαλίας

Αντιδρόμηση Αμαλίας 2-7-2018

Προσοχή! Από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 θα γίνει προσωρινή αντιδρόμηση της οδού Αμαλίας στο τμήμα της από την οδό Φλέμιγκ μέχρι την οδό Σοφοκλέους.
Ο δρόμος θα επανέλθει στην πρότερη κατάσταση όταν ολοκληρωθεί το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην οδό Πριάμου.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να τηρούν την οδική σήμανση.-