Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αγ. Δημητρίου

sdae dad 24-2-2017 00

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL στην Αθήνα, με θέμα «Ενεργειακή Διαχείριση και Παρακολούθηση των Δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων Mayors in Action και 50000&1 SEAPs.

Μέσω του ευρωπαϊκού έργου Mayors in Αction (www.mayorsinaction.eu), το ΚΑΠΕ, ως Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων, υποστήριξε 6 πιλοτικούς Δήμους στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), ένας εκ των οποίων είναι και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου.

sdae dad 24-2-2017 01

Στο πλαίσιο του έργου ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, κλήθηκε να κάνει μια σύντομη παρουσίαση των βασικών δράσεων του ΣΔΑΕ του Δήμου (σύντομη περιγραφή, στόχοι, κόστος, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.). Την παρουσίαση, με θέμα "ΣΔΑΕ: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση", έκαναν ο Γενικός Γραμματέας κ. Ηλίας Σαββάκης και η προϊσταμένη του τμήματος Η/Μ του Δήμου, κ. Όλγα Βλάχου. Παρουσιάστηκε η στρατηγική εφαρμογή του ΣΔΑΕ, καθώς και δράσεις που υλοποιούνται την παρούσα περίοδο. Οι δράσεις για τις οποίες έγινε αναλυτικότερη παρουσίαση είναι:

  • Η ηλεκτρονική καταγραφή καταναλώσεων δημοτικών κτιρίων – Smart Meters.
  • Η εκμάθηση Ενεργειακά Αποδοτικής Οδηγικής Συμπεριφοράς - ecodriving και η Βελτίωση της Ενεργειακής Συμπεριφοράς των Υπαλλήλων Δήμου.
  • Η απόσυρση 50% απορριμματοφόρων του Δήμου και προμήθεια νέων με φυσικό αέριο.