Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Γυαλιού

Συνεχίζεται στο Δήμο μας το πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, στους ειδικούς μπλε κώδωνες συλλογής, με σκοπό την αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες, μέχρι σήμερα καταλήγουν στα κοινά απορρίμματα.

Στους ήδη υπάρχοντες ειδικούς κάδους προστέθηκαν και άλλοι 2 κώδωνες, ένας στην οδό Θεομήτορος 62 και άλλος ένας στην συμβολή της Θεομήτορος με την οδό Χανίων, δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο.

Παράλληλα με την τοποθέτηση των νέων αυτών κωδώνων ανακύκλωσης, πραγματοποιήθηκε από κοινού ενημερωτική δράση από το Δήμο και την ΕΕΑΑ, στα καταστήματα που βρίσκονται κοντά στα σημεία νακύκλωσης, την Πέμπτη 7 Μαΐου. Από το Δήμο δόθηκε επιστολή που δίνει οδηγίες για την ορθή χρήση του κάδου ανακύκλωσης και διανεμήθηκε το αντίστοιχο φυλλάδιο και για «δώρο» μια πετσέτα με το λογότυπο της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου με στόχο την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, είναι πάντοτε ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα που αφορούν στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων.

Το ρεύμα ανακύκλωσης και αξιοποίησης του γυαλιού στοχεύει στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν και απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες γυάλινης συσκευασίας. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

Η δράση αυτή είναι συμπληρωματική στο υφιστάμενο έργο του μπλε κάδου που ήδη γνωρίζουμε όλοι. Η Ε.Ε.Α.Α. έχει την ευθύνη της συλλογής και σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνει το Δήμο για τα αποτελέσματα του έργου.