Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Γ.Σ. "Κρόνος"

kronos logo

Με σχετικό Δελτίο Τύπου, ο Γ.Σ. "Κρόνος" ενημερώνει για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε μετά την εκλογική διαδικασία της 6ης και 7ης Μαΐου 2017.-