Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για…

Σχετικά Βίντεο

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,…
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,…

Συζητάμε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015
Σε δύο λαϊκές συνελεύσεις και σε μια ανοιχτή στο κοινό συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, θα συζητηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα…
Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 έγινε ανοιχτή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, με αντικείμενο το σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του…
Σελίδα 1 από 2