Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για…

Σχετικά Βίντεο

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για…

Σχετικά Βίντεο

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,…
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,…

Συζητάμε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015
Σε δύο λαϊκές συνελεύσεις και σε μια ανοιχτή στο κοινό συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, θα συζητηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα…
Σελίδα 1 από 2