Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τη Δευτέρα 18-12-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τη Δευτέρα 11-12-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τη Δευτέρα 4-12-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 28-11-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τη Δευτέρα 20-11-2017 και ώρα 9:00.-   
Σελίδα 1 από 18