Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 9:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 21-3-2018 και ώρα 13:00.-
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 14-3-2018 και ώρα 13:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 7-3-2018 και ώρα 13:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 28-2-2018 και ώρα 13:30.-   
Σελίδα 1 από 11