Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 25-7-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 11-7-2018 και ώρα 9:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Πέμπτη 5-7-2018 και ώρα 13:30.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 13:30.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 20-6-2018 και ώρα 13:30.-  
Σελίδα 1 από 14