Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 27-6-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Παρασκευή 23-6-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 20-6-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Πέμπτη 15-6-2017 και ώρα 8:30.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 30-5-2017 και ώρα 9:00.-   
Σελίδα 1 από 16