Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 26-9-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 19-9-2018 και ώρα 14:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 12-9-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 5-9-2018 και ώρα 13:30.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 29-8-2018 και ώρα 13:00.-  
Σελίδα 1 από 16