Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως την Παρασκευή 11-8-2017 και ώρα 11:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 1-8-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 25-7-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Παρασκευή 14-7-2017 και ώρα 12:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 4-7-2017 και ώρα 8:00.-   
Σελίδα 1 από 14