Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 13-11-2018 και ώρα 14:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 7-11-2018 και ώρα 13:30.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 14:30.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 9:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 13:00.-  
Σελίδα 1 από 17