Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 2-5-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 25-4-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τη Μ. Τρίτη 11-4-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 4-4-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 28-3-2017 και ώρα 9:00.-   
Σελίδα 1 από 14