Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Πέμπτη 31-5-2018 και ώρα 14:00.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 25-4-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τρίτη 20-3-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 28-2-2018 και ώρα 13:00.-  
Σελίδα 1 από 9