Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τρίτη 19-12-2017 και ώρα 13:00.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τρίτη 28-11-2017 και ώρα 13:00.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 25-10-2017 και ώρα 13:30πμ.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 20-9-2017 και ώρα 13:30πμ.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Πέμπτη 31-8-2017 και ώρα 13:30πμ.-  
Σελίδα 1 από 16