Σύνθεση

Σύνθεση


• Με την υπ' αρ. 102/6-3-2016 απόφασή της, η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου ορίζει τον Αντιδήμαρχο Άγγελο Γαβαλά ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.-

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ασημακοπούλου Αικατερίνη
 • Ειρηνάκης Παύλος
 • Μαθάς Ιωάννης
 • Μπαντούνας Πάνος
 • Μπέλλος Χαράλαμπος
 • Μαλαθούνης Ευάγγελος
 • Σκορδάκης Γεώργιος
 • Γιαννέζος Αναστάσιος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Νομικός Εμμανουήλ
 • Πολυκανδρίτης Αναστάσιος
 • Συρράκος Νικόλαος
 • Αντιμισάρη Αγάπη
 • Βρεττός Νικόλαος