Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών


Το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. 
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους, εκπροσώπους φορέων μεταναστών, αλλά και από εκπροσώπους  κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.
Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν στο Δήμο ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή. 
Το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και γενικά στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν.
Επίσης, σε συνεργασία με το Δήμο διοργανώνουν εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και της κοινότητας των μεταναστών. 


 

 

12 δήμοι σε μια κοινή συνάντηση για την ομαλή ένταξη προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες Για πρώτη φορά, τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, βρέθηκαν μαζί στο Δημαρχιακό…
Στο Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Παπαναστασίου 47, θα λειτουργήσει και φέτος τμήμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για ενήλικες πρόσφυγες, μετανάστες και ευάλωτες ομάδες του…
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 10-9-2018, ώρα 18:00.-  
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα τη Μ.Τετάρτη 4-4-2018, ώρα 14:00.-  
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου διοργανώνει εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει την προβολή του ντοκιμαντέρ "Feeling of a home"…
Σελίδα 1 από 4