Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1η/2018 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 28-2-2018, ώρα 19:00.-