Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών


Το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. 
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους, εκπροσώπους φορέων μεταναστών, αλλά και από εκπροσώπους  κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.
Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν στο Δήμο ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή. 
Το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και γενικά στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν.
Επίσης, σε συνεργασία με το Δήμο διοργανώνουν εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και της κοινότητας των μεταναστών. 


 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αγ. Δημητρίου, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα…
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των φυλετικών διακρίσεων στις 21 Μαρτίου, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, στην τελευταία του συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών…
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 7-3-2016, ώρα 16:30.-  
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 22-2-2016, ώρα 17:00.-  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ Με αφορμή τη 18η Δεκεμβρίου, που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αγίου Δημητρίου καταδικάζει την Ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπισης…