Συνεργασία της ΚΕΔΕ με το "Aegean College" για την υποστήριξη νέων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Η ΚΕΔΕ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει για την υποστήριξη των δοκιμαζόμενων τοπικών κοινωνιών στην περίοδο της κρίσης, δίνει τη δυνατότητα σε ικανό αριθμό νέων, σε συνεργασία με το "Aegean College", να σπουδάσουν με έκπτωση 30% - 50% στα δίδακτρα, εφόσον ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ως δικαιούχοι των εκπτώσεων ορίζονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου που πληρούν μόνον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Ετήσιο οικογενειακό / ατομικό εισόδημα μικρότερο από 10.000 ευρώ
2) Ανεργία αιτούντα
3) Ανεργία γονέων
4) Μέλη μονογονεϊκών / πολύτεκνων οικογενειών
5) Πρόβλημα υγείας - αναπηρία

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2017, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Ξενοφώντος 10, τηλ.: 2109754035.-