Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο


Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης

  •  Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου
  •  Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του
  •  Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές
  •  Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του
  • Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
  • Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου 2017-19


ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ 

Πρόεδρος

 
ΑΧΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ

Αντιπρόεδρος


ΒΡΕΤΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Γραμματέας


 

 

 

Live Streaming

Ζωντανή μετάδοση

Ζωντανή μετάδοση