Στρογγυλό Σχολείο

 
Πολιτισμός

Πολιτισμός


 

Τον κύριο φορέα Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αγ. Δημητρίου αποτελεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας δράσεις πολιτισμού, διοργανώνοντας τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του Δήμου, οργανώνοντας τμήματα αθλητισμού για όλες τις ηλικίες, αλλά και ευαισθητοποιώντας τους δημότες με περιβαλλοντικές δράσεις.


 

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"  
Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"  
Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"  
Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"  
Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"