Πολιτισμός

Πολιτισμός


 

Τον κύριο φορέα Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αγ. Δημητρίου αποτελεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας δράσεις πολιτισμού, διοργανώνοντας τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του Δήμου, οργανώνοντας τμήματα αθλητισμού για όλες τις ηλικίες, αλλά και ευαισθητοποιώντας τους δημότες με περιβαλλοντικές δράσεις.


 

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"  
Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"  
Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"  
Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"  
Κυριακή 26 Αυγούστου 2018 • Ώρα 21:00 • "Στρογγυλό"