Πολιτισμός

Πολιτισμός


 

Τον κύριο φορέα Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αγ. Δημητρίου αποτελεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας δράσεις πολιτισμού, διοργανώνοντας τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του Δήμου, οργανώνοντας τμήματα αθλητισμού για όλες τις ηλικίες, αλλά και ευαισθητοποιώντας τους δημότες με περιβαλλοντικές δράσεις.


 

Πέμπτη 22-9-2016 • Ώρα 20:00 • 4ο Δημοτικό Σχολείο  
Δευτέρα 19-9-2016 • Ώρα 20:00 • Πλατεία Κορυτσάς  
Δευτέρα 26-9-2016 • Ώρα 19:30 • 14ο Δημοτικό Σχολείο  
Πέμπτη 15-9-2016 • Ώρα 20:00 • 13ο-21ο Δημοτικά Σχολεία  
Κυριακή 4-9-2016 • Ώρα 21:00 • 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο