13η/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει τη  Δευτέρα 28-8-2017 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Δημητρίου.-