Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018

Αποτελέσματα αιτήσεων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 2018-2019

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας, μετά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εισακτέων και επιλαχόντων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αγίου Δημητρίου, για το σχολικό έτος 2018-19.

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης ανακοινώνονται με τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης και με τα αρχικά γράμματα του παιδιού, για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
Ενστάσεις επί της μοριοδότησης θα υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς, στο γραφείο των Παιδικών Σταθμών στο Δημαρχείο (Αγίου Δημητρίου 55, 3ος όροφος)  από 6/9/2018 έως 7/9/2018, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο ένστασης, αλλά και ηλεκτρονικά, αποστέλλοντάς το στη διεύθυνση opkap@dad.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132007731-32

Βρείτε στα συνημμένα αρχεία τη Λίστα Αποτελεσμάτων και το Έντυπο Υποβολής Ένστασης.