Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση της 2ης και 3ης ΤΟΜΥ Αγ. Δημητρίου

Η Υποδιοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής επαναπροκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση της 2ης και 3ης ΤΟΜΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής στη Ζαχάρωφ 3 (Ισόγειο) Αθήνα Τ.Κ. 115 21, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 16-10-2018 έως 31-10-2018 από 09:00 μέχρι τις 14:00 και στις 31-10-2018 από τις 09:00πμ μέχρι τις 10:00πμ.-

Δείτε παρακάτω το συνημμένο αρχείο.