Δημοτική Ιματιοθήκη

Δημοτική Ιματιοθήκη


Στόχος της Δημοτικής Ιματιοθήκης είναι η κάλυψη των αναγκών, κυρίως ρουχισμού και υπόδησης, σε δημότες της πόλης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Κοινωνική Υπηρεσία.

Η Δημοτική Ιματιοθήκη έχει επίσης ανταλλακτικό χαρακτήρα, δίνοντας την δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη να ανταλλάσει ρούχα (σε καλή κατάσταση) που δεν χρειάζεται και να παίρνει αντίστοιχα νέα από αυτά που φυλάσσονται.

Ακόμη, στην προσπάθεια κάλυψης περισσότερων αναγκών των συμπολιτών μας και των οικογενειών τους, έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος συγκέντρωσης παιδικών παιχνιδιών για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών.

Για αιτήσεις ένταξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Διαμεσολάβησης επί της οδού Ξενοφώντος 10, τηλ. 210 9754035.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ • ΩΡΕΣ 14:00-17:00 • ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 98


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Τη M. Παρασκευή 6 Απριλίου 2018, λόγω της ημέρας, το μηνιαίο Ανταλλακτικό Παζάρι Ιματιοθήκης δεν θα πραγματοποιηθεί. Η Δημοτική Ιματιοθήκη θα λειτουργήσει την 1η Παρασκευή του Μαΐου, 4-5-2018, 2:00μμ με 5:00μμ.  
Την Παρασκευή 2-3-2018, όπως κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, η Δημοτική Ιματιοθήκη ανοίγει τις πόρτες της και σας περιμένει από ώρα 14:00 έως 17:00, επί της οδού Μακρυγιάννη 98 για να ανταλλάξετε…
Την Παρασκευή 2-2-2018, πρώτη Παρασκευή του Φεβρουαρίου, η Δημοτική Ιματιοθήκη ανοίγει τις πόρτες της και σας περιμένει από ώρα 14:00 έως 17:00, επί της οδού Μακρυγιάννη 98 να ανταλλάξετε ή να προσφέρετε…
Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018, το μηνιαίο Ανταλλακτικό Παζάρι Ιματιοθήκης δεν θα πραγματοποιηθεί. Η Δημοτική Ιματιοθήκη, θα λειτουργήσει την 1η Παρασκευή του Φεβρουαρίου, 2-2-2018, 2:00μμ με 5:00μμ.  
Όπως κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, και αυτή την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, από ώρα 14:00 έως 17:00, η Δημοτική Ιματιοθήκη που λειτουργεί επί της οδού Μακρυγιάννη 98 θα είναι…
Σελίδα 1 από 7