Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το υπό ψήφιση Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2018, τη Δευτέρα 23-10-2017 και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (Αγ. Δημητρίου 55).-

Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2018