Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2018

Συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκό έργο για την προώθηση της δράσης για την κλιματική αλλαγή

euki

Ο Δήμος Αγίου Δημήτριου επιλέχθηκε με επιτυχία για το ευρωπαϊκό έργο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής: "BEACON_Bridging European and Local Climate Action” («Γεφύρωση της Ευρωπαϊκής και Τοπικής Δράσης για το Κλίμα») μαζί με 33 άλλους Δήμους από την Πολωνία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Γερμανία.

Με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα προσδιοριστούν μέτρα στην κατεύθυνση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών, της εξοικονόμησης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο το σταθερό κλίμα και τις ελκυστικές για διαβίωση πόλεις.

Το έργο είναι τριετές, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI) του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας και προωθεί δράσεις για το μετριασμό της Κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας τις τοπικές δράσεις και διευκολύνοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ δήμων στην Ευρώπη. Μέσω κοινής μάθησης, δικτύωσης και προσαρμοσμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι των συμμετεχόντων Δήμων και οι υπεύθυνοι για χάραξη πολιτικής θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις και διαδικασίες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν, να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στα διακρατικά Περιφερειακά Εργαστήρια και στα Ευρωπαϊκά Συνέδρια θα έχει την ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα να παρουσιάσει τη δική του προσέγγιση και στρατηγική για την αντιμετώπιση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μαζί με άλλους Ευρωπαίους ομότιμους.

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, αναφέρει χαρακτηριστικά για το έργο:
«Τον Αύγουστο του 2018 το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απηύθυνε πρόσκληση στο Δήμο μας να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο BEACON και η αίτησή ήταν επιτυχημένη χάρη στις εν γένει προσπάθειές μας τα τελευταία χρόνια στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας, όπως είναι η συμμετοχή μας στο Σύμφωνο των Δημάρχων και στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Σε υψηλότερο επίπεδο, θεωρώ πως το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στοχεύει άμεσα στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω του διαλόγου, αλλά των σχεδίων για την από κοινού εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού "Κλίμα" που υπογράφηκε το 2015».-

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το BEACON διατίθενται στο: https://www.euki.de/beacon/?lang=en (στα Αγγλικά) και σύντομα και στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ.-


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Σημαντικές δράσεις του Τμήματος Πρασίνου