Περιβάλλον

Περιβάλλον


Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού Περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελεί ζωτική προτεραιότητα για το Δήμο Αγ. Δημητρίου που φροντίζει να δημιουργεί και να αναδεικνύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης.
Βασικοί πυλώνες της ‘βιώσιμης πόλης’ αποτελούν η προστασία του Περιβάλλοντος και η ανάπτυξη “πράσινων” στρατηγικών αστικής διαχείρισης, στοιχεία και τα δυο ζωτικά τόσο για την οικονομική βιωσιμότητα της πόλης του Αγ. Δημητρίου, όσο και για την ανταγωνιστικότητά της.
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου αντιμετωπίζει το περιβάλλον της πόλης ως ‘αστικό οικοσύστημα”, λαμβάνοντας υπόψη το «όλον» δηλαδή τις ιδιαιτερότητες της πόλης, τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και τον αέρα.
Η αναζήτηση των συστατικών της βιώσιμης πόλης χρειάζεται ειδική, σαφή και εξειδικευμένη γνώση η οποία αποκτάται καθημερινά, μέσα από τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών για το Περιβάλλον και την ανάπτυξη διαλόγου με ειδικούς και επιστήμονες του χώρου.


Ανακοινώσεις

 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έστειλε επιστολή στην Περιφέρεια, εκφράζοντας το αίτημα 50ήμερης παράτασης στην προθεσμία υποβολής απόψεων επί της ΜΠΕ,…
Ξεκίνηση η 3η φάση του Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης, που με μεγάλη επιτυχία γίνεται στο Δήμο Αγ. Δημητρίου τα τελευταία χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε ...ΕΔΩ.  
Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη οριοθέτησης και Ανάπλαση Ρέματος Πικροδάφνης από Λ.…
Το ρέμα της Πικροδάφνης είναι περιοχή υπερτοπικής σημασίας, καθώς διέρχεται από διαφορετικούς Δήμους και έχει μεγάλη έκταση στην οποία μπορούν…
Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση - παρουσίαση για το Ρέμα της Πικροδάφνης, από την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Ποιότητας…