Γραφείο Διαμεσολάβησης

Γραφείο Διαμεσολάβησης


Γραφείο ΔιαμεσολάβησηςΣτο Γραφείο Διαμεσολάβησης του Δήμου Αγ. Δημητρίου παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διευκόλυνση των ωφελούμενων (και εν δυνάμει ωφελούμενων ατόμων) σχετικά με την προώθηση τους στις αντίστοιχες δομές και παροχές της Κοινωνικής Υπηρεσίας με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους π.χ. (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό συσσίτιο, κοινωνικό φαρμακείο, τράπεζα χρόνου).

Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την εργασία (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ.)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9754035, οδός Ξενοφώντος 10.