Ανακοίνωση για τη ρύθμιση οφειλών στο Δήμο

eunoshmo colouredΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο του αρ. 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας-Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τα εξής:

  • Την ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30-09-2017. Επίσης μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ .
  • Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
  • Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
  • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση,το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών (4) από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι η 30η Νοεμβρίου 2017 (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017).

Τρόποι πληρωμής: (κατόπιν αιτήσεως για υπαγωγή στην ρύθμιση)

  • Στο Ταμείο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες 08:00-14:30.
  • Στη Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό: GR75-0171-0380-0060-3803-0020-030.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Ξ. Μπίχα: 2132007784
Σ. Ροδόπουλος: 2132007787
Μ. Φουστέρη: 2132007782
FAX: 2132007781 - 2109714303

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Α. Σοφιανόπουλος


 

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Σημερινά & Σημαντικά


Συνεργασία της ΚΕΔΕ με το ΙΕΚ "Όμηρος" για την υποστήριξη νέων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Η ΚΕΔΕ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει για την υποστήριξη των δοκιμαζόμενων τοπικών κοινωνιών στην περίοδο της κρίσης,…

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για…

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι


 
   Κέντρο Πρόληψης ΗΛΙΟΣ  
   Παλαιά ιστοσελίδα