Ρέμα Πικροδάφνης

Ρέμα Πικροδάφνης

 


Διαγωνισμός για τις "Εργασίες απoξήλωσης υφισταμένων κεραιών - αποψίλωσης χώρου - κατεδάφισης κτισμάτων για την ασφάλεια του χώρου του Ασυρμάτου"

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Εργασίες απόξήλωσης υφισταμένων κεραιών - αποψίλωσης χώρου - κατεδάφισης κτισμάτων για την ασφάλεια του χώρου του Ασυρμάτου". Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 18-12-2017 και ώρα 15:00.-

Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης

Σχέδια


 

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Σημερινά & Σημαντικά


Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια στους Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΔΑΠ

Μέ ένα πλήθος Χριστουγεννιάτικων Εργαστηρίων, τα παιδιά των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), υποδέχονται τα…

Χριστουγεννιάτικο παζάρι στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων και ο Σύλλογος Διαδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικο παζάρι από 11…

Ας μη μείνουμε στα λόγια!

Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της διαρκούς προσφοράς του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ), οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί…

Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου συμμετέχει στο πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση", που υλοποιείται από το Κέντρο Εμπειρογνωμόνων για…

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι


 
   Κέντρο Πρόληψης ΗΛΙΟΣ  
   Παλαιά ιστοσελίδα