Στρογγυλό Σχολείο

 


Διαγωνισμός για την ανάθεση κατασκευής του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι"

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι".

Hμερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 6-9-2018, ώρα 15:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 12-9-2018, ώρα 10:00.


download

Τεύχη δημοπράτησης

Σχέδια


 

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Σημερινά & Σημαντικά


Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι


 
2o epal logo 01   Κέντρο Πρόληψης ΗΛΙΟΣ  
   Παλαιά ιστοσελίδα