Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015

Με το νέο έτος ξεκινάει η λειτουργία των υπόγειων κάδων

Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Δήμος μας υιοθέτησε σύστημα υπόγειων κάδων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου/ΥΠΕΚΑ.

Συνολικά 6 υπόγειοι κάδοι έχουν εγκατασταθεί σε στα παρακάτω σημεία:

  • Πλατεία Ανθέων (έναντι Metro Mall – 2 τεμ.)
  • Μουργκάνας & Λιδορικίου (1 τεμ.)
  • Αγ. Δημητρίου (έναντι Ηρώου -1 τεμ.)
  • Πλ. Έλενας Βενιζέλου (2 τεμ.)

Η “υπογειοποίηση” θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της εικόνας των περιοχών αυτών. Οι υπόγειοι κάδοι θα τεθούν σε λειτουργία από τίς αρχές του 2016.

  • Αγ. Δημητρίου (έναντι Ηρώου)
  • Πλατεία Έλενας Βενιζέλου
  • Πλατεία Μουργκάνας
  • Σύστημα μηχανικής αποκομιδής