Ανακοινώσεις ΟΠΚΑΠ

Ανακοινώσεις ΟΠΚΑΠ


22η/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει την Πέμπτη 21-12-2017 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου…

Πρόσληψη παιδιάτρου από τον ΟΠΚΑΠ

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας του Δήμου Αγ. Δημητρίου, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου…
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει την Παρασκευή 15-12-2017 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου…
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει τη Δευτέρα 11-12-2017 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου…

Ας μη μείνουμε στα λόγια!

Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017
Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της διαρκούς προσφοράς του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ), οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί…
Σελίδα 1 από 22