Σύσκεψη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου με τη Διοίκηση

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, η πρόσφατα συγκροτημένη Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας, πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διοίκηση, τους Τεχνικούς Ασφαλείας και το Γιατρό Ασφαλείας για όλα τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο Δήμο Αγ. Δημητρίου και τα δύο Νομικά Πρόσωπα.

Η Επιτροπή που συστάθηκε φέτος, έχει ως ευθύνη της την εποπτεία και την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και τη γνωμοδότηση για λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία υπηρεσιών, εξοπλισμού και εγκαταστέασεων.