Ανακοίνωση για θέματα ΤΑΠ, Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου

Για το σύνολο των περιπτώσεων που αφορούν σε:

  • Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
  • Δημοτικά Τέλη (ΔΤ)
  • Δημοτικό Φόρο (ΔΦ)

κτισμάτων ή οικοπέδων, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ των απαραίτητων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ από το Τμήμα Εσόδων (4ος όροφος).
  2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, με συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (3ος όροφος).
  3. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ του/της αιτούντα/-σης προς ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το ΤΑΜΕΙΟ λειτουργεί καθημερινά ως τις 14:00

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Αναστάσιος Σοφιανόπουλος