Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στη εργασία, στις 28 Απριλίου, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ενημερώνει για τις σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες με συνέπεια υλοποιεί, θεωρώντας τα θέματα…
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Δημητρίου, κατά τη συνεδρίασή του, στις 22-4-2015, μετά από σχετική συζήτηση για το ζήτημα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, κατέληξε…
Στις 6-4-2015 συνεδρίασε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για χορήγηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ του Δήμου Αγίου Δημητρίου για να γνωμοδοτήσει σχετικά προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που θα προτείνει και το τελικό σχέδιο…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26-5-2015,…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου συμμετέχει στο πρωτοποριακό πρόγραμμα "ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ" που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους φορείς αθλητισμού των Δήμων και αφορά στην "Ενίσχυση της Προαγωγής της Υγείας στο…