Χρήσιμες πληροφορίες

Χρήσιμες πληροφορίες


Το Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στη λεωφόρο Αγ. Δημητρίου 55 όπου και στεγάζονται οι εξής Διευθύνσεις: 

  • Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκεται στην οδό Ξενοφώντος 10 και το Τμήμα Υγείας &  Πρόνοιας βρίσκεται στην οδό Θεσσαλίας 10, όπου στεγάζονται και τα Δημοτικά Ιατρεία. 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου βρίσκεται στη λεωφόρο Αγ. Δημητρίου 321.  

Χρήσιμα τηλέφωνα & Δ/νσεις Δήμου Αγ. Δημητρίου