Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη σχολική…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό «Προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των οχημάτων από το Συνεργείο του Δήμου», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 91/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για “την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων και προμήθεια καυσίμων για θέρμανση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Π.Κ.Α.Π, Ο.Π.Α.Π, Α/ΘΜΙΑ,…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για “την προμήθεια ειδών παντοπωλείου του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου, "Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας", για τα έτη 2017-2018”.…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, (Ταχ.…
Σελίδα 1 από 28