Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και Δαπάνες ηλεκτρολογικού υλικού για τον κοινωνικό εξοπλισμό του Δήμου». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου την…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει διαγωνισμό για:A. Συντήρηση - επέκταση - αντικατάσταση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.Β. Συντήρηση - επέκταση - αντικατάσταση πρασίνου στην Κατασκήνωση.…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή νέων τάφων 2017" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σχετική προσφορά. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την…
.Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για το έργο "Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2017" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σχετική προσφορά. Η δημοπρασία…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων". Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11/5/2017, ώρα 09:30πμ -…
Σελίδα 1 από 28