Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για: 1. Προμήθεια ελαστικών 2. Συντήρηση και επισκευή ελαστικών. O διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 26/9/2018. Καταληκτική ώρα υποβολής…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για το έργο “Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA”.O διαγωνισμός θα…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Αγίου Δημητρίου, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πανό για την ενημέρωση έναρξης της χειμερινής σχολικής χρονιάς στο…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Λειτουργική αναβάθμιση χώρων πρασίνου: πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων”.Έναρξη υποβολής προσφορών: 09/07/2018 και ώρα 15:00Καταληκτική…
Με στόχο την αξιοποίηση της Πλατείας Παναγούλη και ειδικότερα του υπάρχοντος κυλικείου, καλούνται οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) του άρθρου 2, παράγραφος 2 & 3 του Ν.4430/2016, (Συλλογικής και Κοινωνικής…
Σελίδα 1 από 26