Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία "Μεταφορές προσώπων".Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55,2ος όροφος) την Τετάρτη 21…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Προμήθεια κάδων”. Έναρξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2-11-2018, ώρα 15:00Λήξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23-11-2018, ώρα 15:00
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Προμήθεια ειδικού σκυροδέματος για βιομηχανικά δάπεδα κ.λπ."Έναρξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2-11-2018, ώρα 15:00Λήξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23-11-2018, ώρα…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για την προστασία κοινόχρηστων χώρων".Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου την Τετάρτη 7/11/2018…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την συντήρηση και τοποθέτηση προστατευτικών παραθύρων και πορτών (σίτες). Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως…
Σελίδα 1 από 28