Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016

Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 21-4-2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΟΠΑΠ.-