Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης καντίνας

H Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης μίας βραχυχρόνιας άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/6/2017 μέχρι και 5/7/2017.-