Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διαγωνισμό, για την προμήθεια:
α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
β) Φωτοτυπικού υλικού
γ) Βιβλίων κ.λπ.
δ) Εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων
ε) Αναλώσιμων Η/Υ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5/7/2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00π.μ. και λήξης η 10:30 π.μ.-