Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς προσώπων

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσει διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Μεταφορές Προσώπων".
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.-