Κυριακή, 02 Ιουλίου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου”.
Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 4-7-2017, ώρα 10:00
Λήξη υποβολής προσφορών:     Παρασκευή 28-7-2017, ώρα 15:00