Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για “την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων και προμήθεια καυσίμων για θέρμανση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Π.Κ.Α.Π, Ο.Π.Α.Π, Α/ΘΜΙΑ, Β/ΘΜΙΑ) και “για την προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων” για την περίοδο 2017-2018-2019.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 21/09/2017 και ώρα 15:00.
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/10/2017 και ώρα 15:00.-