Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό «Προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των οχημάτων από το Συνεργείο του Δήμου», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 91/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (Αγ. Δημητρίου 55) την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017.

Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ. 
Ωρα λήξης παράδοσης των προσφορών: 10:30 π.μ.