Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά την σχολική περίοδο»

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη σχολική περίοδο».
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 12-10-2017 και ώρα 10:00, στα Γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΠ (Αγ. Δημητρίου 216 & Ειρήνης 17).-