Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για τη "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων"

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” για την περίοδο 2017-2018.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 7/11/2017 και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/11/2017 και ώρα 15:00.-