Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, προκειμένου να μεταστεγαστούν το κοινωνικό παντοπωλείο και το κοινωνικό συσσίτιο του Δήμου.
Το χρονικό διάστημα υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 6/12/2017 έως 5/1/2018 και ώρα 15:00.-